Ersin Tufan YALVAÇ

29 sene 6 ay kamuda çeşitli kurumlarda ve unvanlarda hizmet ettikten sonra kendi isteğim ile emekli oldum.

Ersin Tufan YALVAÇ

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi?nde İşletme Lisan ve Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde İşletme Yönetimi (MBA) Yüksek Lisansı bitirdim.

Halen Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Adalet Bölümü 4.nci dönem ve İstanbul Üniversite Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi İktisat Bölümü 6.nci dönem öğrencisiyim

 • 1986-2002 yılları arasında T.C. Ziraat Bankası A.Ş.?de :

  Ankara Karşıyaka ve Ankara Bulvar Şubelerinde görev yaptım.

  Bankacılık Kartları Başkanlığı?nda (İstanbul'da eğitim), Ziraat Kart İşlemleri A.Ş. de (İstanbul'da eğitim) Bireysel Bankacılık Daire Başkanlığı, Genel Muhasebe Daire Başkanlığı, Merkez Muhasebe Daire Başkanlığı, Şube Operasyonları Daire Başkanlığı?nda Kredi Kartları Merkezi Muhasebe Servisinde Şef Yardımcısı olarak görev yaptım. Kredi Kartı şifre ve Sistem güvenliği konularında çalıştım.

 • 2002-2016 Yılları arasında Maliye Bakanlığı'nda:

  Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğüne Ankara Defterdarlığı

  Maltepe Vergi Dairesine Müdürlüğü?nde Gelir Memuru olarak görev yaptım.

  Maliye Bakanlığı Baş Hukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü'nde Toplam Kalite Yönetimi Şube Müdürlüğü?nde Toplam kalite çalışmaları ile eğitimleri, Stratejik Planlama, Performans Esaslı Bütçe Hazırlama, Faaliyet Raporları Hazırlama, Risk Yönetimi, Süreç Yönetimi,

  Eğitim Şube Müdürlüğü'nde, Mesleki Eğitim ve Hizmet İçi Eğitimi planlama ve eğitim operasyonunun yönetilmesi,

  Bütçe Şube Müdürlüğü'nde, (Mutemetlik ve Tahakkuk) Nakit talep ve Tahsis işlemleri, Bütçe hazırlama ve Kesin Hesap Kanunu çalışmaları,

  Mutemetlik ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü?nde, Personel Maaş ve Avans Mutemeti, Mahkeme Harç Giderleri Avans ve Kredi İşlemleri Takibi, Avukatlık Vekalet Ücretleri Ödemesi ve takibi, Mevzuat Hazırlama ve Mali Görüş Hazırlama üzerinde görev yaptı.

  18.05.2016 tarihinden itibaren E.T.Y. Bilişim Sistemleri ve Danışmanlık Eğitim Hizmetleri firmasını kurdum.

  01.07.2016 tarihinden itibaren ATAYURT HABER sitesinin kurulumunda Teknik Danışmanlık yaptım.

 • 2017 Yılından itibaren:

  Ankara Adliyesi Ceza Mahkemelerinde ve Ankara Bölge Hukuk Adliye Mahkemelerinde Devlet Muhasebesi ve Mali Konularda Bilirkişisiyim.

  Ankara Adliyesi ve Ankara Batı Adliyesi Cumhuriyet Savcılıklarına bağlı olarak Uzlaştırmacısıyım.

 • Mesleki Amaçlı Çeşitli Seminer ve Kurslar:

  Risk Yönetimi Eğitimi, Strateji Planlama ve Yönetimi Eğitimi, Hukuki Konularda Eğitim, Performans Eğitimi, Süreç Yönetimi Eğitimi, Vergi Mevzuatı Eğitimi, Sosyal Güvenlik Eğitimi, Mali Ödemeler Eğitimi, Personel Eğitimi, Kişisel Gelişim Eğitimi, Muhasebe Eğitimi, Devlet Muhasebesi Eğitimi, Görevde Yükselme Eğitimi, Pazarlama Yönetimi Eğitimi, Üretim Yönetimi Eğitimi, Sermaye Piyasaları Eğitimi, Bankacılık Hizmetleri Kursu, Banka Muhasebesi Kursu, Bireysel Krediler Kursu, Bilgisayar Güvenlik Eğitimi, Bilgisayar Eğitimi, Toplam Kalite Yönetimi, İhale Mevzuatı.