Sıra No Başlık
1 2022 SAYILI KANUN KAPSAMINDA AYLIK ALAN ÖZÜRLÜLERE SAĞLIK KURULU VERMEYE YETKİLİ HASTANELERİN BELİRLENMESİ İLE SAĞLIK RAPORLARININ ALINMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Görüntülemek İçin Tıklayın
2 ALT İŞVERENLİK YÖNETMELİĞİ Görüntülemek İçin Tıklayın
3 ANALIK İZNİ VEYA ÜCRETSİZ İZİN SONRASI YAPILACAK KISMİ SÜRELİ ÇALIŞMALAR HAKKINDA YÖNETMELİK Görüntülemek İçin Tıklayın
4 ASBESTLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Görüntülemek İçin Tıklayın
5 ASGARİ ÜCRET YÖNETMELİĞİ Görüntülemek İçin Tıklayın
6 ASGARİ İŞÇİLİK İNCELEMLERİNDE UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ Görüntülemek İçin Tıklayın
7 ASGARİ İŞÇİLİK TESPİT KOMİSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Görüntülemek İçin Tıklayın
8 BALIKÇI GEMİLERİNDE YAPILAN ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Görüntülemek İçin Tıklayın
9 BANKALAR VE KAMU İDARELERİ TARAFINDAN YAPILACAK OLAN SİGORTALILIK KONTROLÜ İLE KURUM KURULUŞLARDAN BİLGİ VE BELGE ALINMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Görüntülemek İçin Tıklayın
10 BİYOLOJİK ETKENLERE MARUZİYET RİSKLERİNİN ÖNLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK Görüntülemek İçin Tıklayın
11 BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN ÖNLENMESİ VE ETKİLERİNİN AZALTILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Görüntülemek İçin Tıklayın
12 ÇALIŞANLARIN GÜRÜLTÜ İLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK Görüntülemek İçin Tıklayın
13 ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Görüntülemek İçin Tıklayın
14 ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKERLERİNDEN KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK Görüntülemek İçin Tıklayın
15 ÇALIŞANLARIN TİTREŞİMLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK Görüntülemek İçin Tıklayın
16 ÇALIŞMA GÜCÜ VE MESLEKTE KAZANMA GÜCÜ KAYBI ORANI TESPİT İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ Görüntülemek İçin Tıklayın
17 ÇOCUK VE GENÇ ÇALIŞTIRMA ÇALIŞTIRILMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Görüntülemek İçin Tıklayın
18 DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARDA YABANCI UYRUKLU PERSONEL İSTİHDAMI HAKKINDA YÖNETMELİK Görüntülemek İçin Tıklayın
19 EKRANLI ARAÇLARLA ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Görüntülemek İçin Tıklayın
20 ELLE TAŞIMA İŞLERİ YÖNETMELİĞİ Görüntülemek İçin Tıklayın
21 FAZLA VEYA YERSİZ ÖDEMELERİN TAHSİLİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Görüntülemek İçin Tıklayın
22 FİİLİ HİZMET ZAMMI ZAMMI UYGULAMASININ USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Görüntülemek İçin Tıklayın
23 GEBE VE EMZİREN KADINLARIN ÇALIŞTIRILMA ŞARTLARIYLA EMZİRME ODALARI VE ÇOCUK BAKIM YURTLARINA DAİR YÖNETMELİK Görüntülemek İçin Tıklayın
24 GEÇİCİ VE BELLİ SÜRELİ İŞLERDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HAKKINDA YÖNETMELİK Görüntülemek İçin Tıklayın
25 GENEL SAĞLIK SİGORTALARI UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ Görüntülemek İçin Tıklayın
26 HAFTALIK İŞ GÜNLERİNE BÖLÜNMEYEN ÇALIŞMA SURELERİ YÖNETMELİĞİ Görüntülemek İçin Tıklayın
27 HAZIRLAMA-TAMAMLAMA VE TEMİZLEME İŞLERİ YÖNETMELİĞİ Görüntülemek İçin Tıklayın
28 İŞ KANUNUNA GÖRE ÇALIŞMA SÜRELERİ YÖNETMELİĞİ Görüntülemek İçin Tıklayın
29 İŞ KANUNUNA İLİŞKİN FAZLA ÇALIŞMA VE FAZLA SÜRELERLE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Görüntülemek İçin Tıklayın
30 İŞ KOLLARI YÖNETMELİĞİ Görüntülemek İçin Tıklayın
31 İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ Görüntülemek İçin Tıklayın
32 İŞLETME BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİK Görüntülemek İçin Tıklayın
33 İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Görüntülemek İçin Tıklayın
34 İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Görüntülemek İçin Tıklayın
35 İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Görüntülemek İçin Tıklayın
36 İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Görüntülemek İçin Tıklayın
37 İŞYERİNDE İŞİN DURDURULMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Görüntülemek İçin Tıklayın
38 İŞYERLERİNDE İŞVEREN VE İŞVEREN VEKİLİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Görüntülemek İçin Tıklayın
39 İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ Görüntülemek İçin Tıklayın
40 İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Görüntülemek İçin Tıklayın
41 İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ YAPAN LABORATUVARLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Görüntülemek İçin Tıklayın
42 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ Görüntülemek İçin Tıklayın
43 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİĞİ Görüntülemek İçin Tıklayın
44 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Görüntülemek İçin Tıklayın
45 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİK RİSK DEĞERLENDİRME YÖNETMELİĞİ Görüntülemek İçin Tıklayın
46 GENEL SAĞLIK SİGORTASI TESCİL, PRİM VE MÜSTEHAKLIK İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ Görüntülemek İçin Tıklayın
47 GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINDA GELİR TESPİTİ, TESCİL VE İZLEME SÜRECİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Görüntülemek İçin Tıklayın
48 GENEL SAĞLIK SİGORTASI VERİLERİNİN GÜVENLİĞİ VE PAYLAŞIMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Görüntülemek İçin Tıklayın
49 KADIN ÇALIŞANLARI GECE POSTALARINDA ÇALIŞTIRILMA KOŞULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Görüntülemek İçin Tıklayın
50 KAMU İDARELERİNİN DENETİM ELEMANLARINCA YAPILACAK TESPİTLER HAKKINDA YÖNETMELİK Görüntülemek İçin Tıklayın
51 KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATININ ÖDENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK Görüntülemek İçin Tıklayın
52 KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA İŞÇİ ALINMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Görüntülemek İçin Tıklayın
53 KANSEROJEN VE MUTAJEN MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Görüntülemek İçin Tıklayın
54 KISA ÇALIŞMA VE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ HAKKINDA YÖNETMELİK Görüntülemek İçin Tıklayın
55 KİMYASAL MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Görüntülemek İçin Tıklayın
56 KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İŞYERLERİNDE KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Görüntülemek İçin Tıklayın
57 KONUT KAPICILARI YÖNETMELİĞİ Görüntülemek İçin Tıklayın
58 MADEN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLILIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ Görüntülemek İçin Tıklayın
59 MALULİYET TESPİTİ İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ Görüntülemek İçin Tıklayın
60 ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI YÖNETMELİĞİ Görüntülemek İçin Tıklayın
61 POSTALAR HALİNDE İŞÇİ ÇALIŞTIRARAK YÜRÜTÜLEN İŞLERDE ÇALIŞMALARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Görüntülemek İçin Tıklayın
62 SAĞLIK KURULLARI BAKIMINDAN GÜNDE AZAMİ YEDİ BUÇUK SAAT VEYA DAHA AZ ÇALIŞILMASI GEREKEN İŞLER HAKKINDA YÖNETMELİK Görüntülemek İçin Tıklayın
63 SAĞLIK VE GÜVENLİK İŞARETLERİ YÖNETMELİĞİ Görüntülemek İçin Tıklayın
64 SANAYİ-TİCARET-TARIM VE ORMAN İŞLERİNDEN SAYILAN İŞLERLE İLİŞKİN YÖNETMELİK Görüntülemek İçin Tıklayın
65 SENDİKA ÜYELİĞİNİN KAZANILMASI VE SONA ERMESİ İLE ÜYELİK AİDATININ TAHSİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK Görüntülemek İçin Tıklayın
66 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER İLE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERCE İŞYERİ KAYITLARININ İNCELENMESİ HAKKINDA KANUN Görüntülemek İçin Tıklayın
67 SGK REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ Görüntülemek İçin Tıklayın
68 SOSYAL GÜVENLİK DENETMENLİĞİ YÖNETMELİĞİ Görüntülemek İçin Tıklayın
69 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU İCRA MEMURLARI YÖNETMELİĞİ Görüntülemek İçin Tıklayın
70 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞLERDEN MAHSUBU ÖDENMESİ VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Görüntülemek İçin Tıklayın
71 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Görüntülemek İçin Tıklayın
72 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA PRİM BORCU OLAN İŞVERENLERİN KAMUOYUNA AÇIKLANMASINA DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Görüntülemek İçin Tıklayın
73 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA YAPILAN SİGORTALI VE İŞYERİ BİLDİRİMLERİNİN BAZI KURUMLARA YAPILMASI GEREKEN BİLDİRİMLER YERİNE GEÇMESİNE DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Görüntülemek İçin Tıklayın
74 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINCA 6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNA GÖRE KULLANILACAK YETKİLERE İLİŞKİN YÖNETMELİK Görüntülemek İçin Tıklayın
75 SOSYAL SİGORTALAR İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ Görüntülemek İçin Tıklayın
76 SOSYAL SİGORTA YÜKSEK SAĞLIK KURULUNUN GÖREV VE YETKİ HAKKINDA YÖNETMELİK Görüntülemek İçin Tıklayın
77 TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ SINIFTA YER ALAN İŞLERDE ÇALIŞTIRILACAKLARIN MESLEKİ EĞİTİMLERİNE DAİR YÖNETMELİK Görüntülemek İçin Tıklayın
78 TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİNDE ARABULUCUYA VE HAKEME BAŞVURMA YÖNETMELİĞİ Görüntülemek İçin Tıklayın
79 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİ İLE GREV OYLAMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Görüntülemek İçin Tıklayın
80 TOZLA MÜCADELE YÖNETMELİĞİ Görüntülemek İçin Tıklayın
81 TÜRKİYE İŞ KURUMU HİZMETLERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK Görüntülemek İçin Tıklayın
82 ÜCRET, PRİM, İKRAMİYE VE BU NİTELİKTEKİ HER TÜRLÜ İSTİHKAKIN BANKALAR ARACILIYLA ÖDENMESİNE DAİR YÖNETMELİK Görüntülemek İçin Tıklayın
83 YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Görüntülemek İçin Tıklayın
84 YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ Görüntülemek İçin Tıklayın
85 YILLIK ÜCRETLİ İZİN YÖNETMELİĞİ Görüntülemek İçin Tıklayın
86 YURT İÇİNDE İŞE YERLEŞTİRME HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Görüntülemek İçin Tıklayın
87 YURT DIŞI İSTİHAM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ Görüntülemek İçin Tıklayın