Sıra No Başlık
1 GELİR/AYLIK ÖDEME VE YOKLAMA İŞLEMLERİ HAKKINDA TEBLİĞ Görüntülemek İçin Tıklayın
2 KISA VADELİ SİGORTA KOLLARI UYGULAMA TEBLİĞİ Görüntülemek İçin Tıklayın
3 RUHSAT VERMEYE YETKİLİ MERCİLERCE VERİLEN RUHSATLARIN SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA GÖNDERİLMESİ İLE GEÇİCİ İSKAN VEYA YAPI KULLANMA BELGESİNİN VERİLMESİNDE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANILMASI HAKKINDA TEBLİĞ Görüntülemek İçin Tıklayın
4 SİGORTALININ ÖLÜMÜNDE HAK SAHİBİ OLAN ANA BABAYA AYLIK BAĞLANMASIIN TESPİTİNE İLİŞKİN TEBLİĞ Görüntülemek İçin Tıklayın
5 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ASGARİ İŞÇİLİK TESPİT KOMİSYONUNCA BELİRLENEN ÇEŞİTLİ İŞ KOLLARINA AİT ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARINI GÖSTERİR TEBLİĞ Görüntülemek İçin Tıklayın
6 SOSYAL GÜVENLİK PRİM BORÇLARININ KDV İLAVE ALACAĞINDAN MAHSUP EDİLMESİ SURETİYLE ÖDENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ Görüntülemek İçin Tıklayın
7 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN 4'ÜNCÜ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (c) BENDİ KAPSAMINDA ÇALIŞAN SİGORTALILARIN PRİME ESAS KAZANCININ TESPİTİNE İLİŞKİN TEBLİĞ Görüntülemek İçin Tıklayın
8 TARIMSAL FAALİYETTE BULUNANLARIN PRİM BORÇLARININ SATTIKLARI TARIMSAL ÜRÜN BEDELLERİNDEN KESİNTİ YAPILMAK SURETİYLE TAHSİL EDİLMESİNE DAİR TEBLİĞ Görüntülemek İçin Tıklayın